PODPOŘIT KINTARI

Pomáháme tam, kde je to potřeba

Na indonéském ostrově Lombok se snažíme vzdělávat místní děti a pomáhat tak rozvoji této nádherné země.
SPOJTE VAŠE SÍLY S NÁMI

I malý příspěvěk může znamenat velkou pomoc

Vaše příspěvky umožňují stovkám dětí získat vzdělání, zajistit lidem z postižených oblastí odpovídající zázemí, zdravotní péči a talentovaným studentům dokonce zajistit vyšší vzdělání, díky kterému mohou dostat práci v oboru.

Také vzděláváme místní komunitu v oblasti ochrany přírody a recyklace, neboť pomáháme tam, kde je to efektivní a potřeba.

POMOC KINTARI FINANČNÍM DAREM
KULTURNÍ POŘADY Z INDONÉSIE
ZAJÍMÁM SE O DOBROVOLNICTVÍ

Jedinečné kulturní pořady z Indonésie

Pro vaši školu, vernisáž, firemní akci nebo festival nabízíme jedinečné umělecké vystoupení indonéských tanečníků s tanci z Indonésie, Vietnamu a Indie.

Díky těmto kulturním pořadům jsme schopni financovat některé z našich aktivit na Lomboku, tedy pomáhat tam, kde je to potřeba.

Objednáním jakéhokoliv našeho programu podpoříte chod našich rozvojových projektů na Lomboku.

dozvědět se více

Dobrovolníkem na Lomboku

Umíte anglicky? Máte zapálení a odhodlání k pobytu v daleké zemi s naprosto jinou kulturou a mentalitou? Odvaha, kuráž, dobrá nálada a samostatnost Vám nechybí?

CHCI SE STÁT DOBROVOLNÍKEM

Co se nám společně povedlo

Pár projektů, které jsme zrealizovali i díky vám!

2019 - Vybudování první počítačové učebny

V létě 2019 se nám podařilo navázat spolupráci s firmou HP Inc., díky které jsme mohli vystavět vůbec první počítačovou učebnu pro veřejnost na Lomboku.

2018 - Pomoc v oblasti severního Lomboku po ničivém zemětřesení

Na sklonku roku 2018 postihlo Lombok a především jeho severní část ničivé zemětřesení. S Vaší finanční i materiální pomocí se nám podařilo pomoci nespočtu jednotlivců i skupin v nejhůře postižených oblastech, kam naši dobrovolníci a koordinátoři tuto pomoc pravidelně dováželi.

2018 - Výstavba nové Kintari školky

Díky úžasné pomoci skrze crowdfundingovou kampaň se nám povedlo vybrat dostatek peněz na výstavbu naší nové školky pro místní děti ve vesnici Ngolang. Ta původní byla poničena sérií předchozích zemětřesení a nebyla tak již pro děti bezpečná.

2017 - Vytvoření nových prostorů pro odpolední kurzy Kintari ve vesnici Kuta

Výuku ve školách a ve vesnici Petiwung jsme rozšířili o další pravidelné odpolední kurzy pro starší děti i dospělé ve městečku Kuta. V rámci odpoledních kurzů se studenti učí nejen angličtinu, ale také enviromentální výuku, v rámci níž chodí společně s našimi indonéskými učiteli uklízet okolí škol a pláže. Dále spolu s nadací YourChance dětem zajišťujeme kurzy hotelnictví a finanční gramotnosti. Kintari tak dává místním obyvatelům především pak dětem šanci na lepší vzdělání a příznivější budoucnost.

2015 - Vybudování a otevření prostor pro odpolední kurzy Kintari ve vesnici Petiwung

Pro velký zájem o anglický jazyk jsme otevřeli vedle kurzů ve školách v Ngolangu a Petiwungu také vlastní učebny pro odpolední kurzy angličtiny ve vesnici Petiwung. Zde čeští dobrovolníci i místní učitelé Kintari učí studenty různých úrovní, od začátečníků až po pokročilé. Všechny odpolední kurzy jsou pro studenty zdarma.

2011 - Výstavba první školky Kintari ve vesnici Ngolang

V roce 2011 vystavělo Kintari první školku ve vesnici Ngolang, kterou věnovalo místní komunitě. Sem pravidelně dojíždějí naši dobrovolníci učit hodiny anglického jazyka a vzdělávat děti skrze hry, umění a další zajímavé aktivity.

2009 - Rekonstrukce základní školy, vyhloubení studny a výstavba umýváren

Kintari v letech 2009-2010 zrekonstruovalo základní školu ve vesnici Ngolang na ostrově Lombok, kterou současně vybavilo školním nábytkem, učebnicemi a zajišťuje zde celoročně výuku angličtiny českými dobrovolníky. Kintari se zde také podařilo vyhloubit studnu a následně vystavět umývárny. Zavedením hygienických návyků ve škole se tak zamezilo epidemii dětských kožních chorob.

PODPOŘTE PROJEKTY KINTARI

Naše aktivity

Podívejte se na veškeré aktivity Kintari Foundation.

Rozvojové projekty

Od roku 2006 aktivně podporujeme vzdělání dětí na Lomboku.

Dobrovolnické programy

Dobrovolníci se podílejí denně na výuce dětí ve školách a školce Kintari.

Programy pro firmy

Zajistíme zajímavý pořad pro vaši firmu i soukromou akci v rámci teambuildingu.

Cestovatelské pořady

Komentované projekce v délce 1-2 hod. s různou cestovatelskou tématikou.

Taneční vystoupení

Tance ze všech ostrovů Indonésie v originálních kostýmech z daných zemí.

Programy pro školy a školky

Zábavné projekce pro nejmenší doplněné tvořivými dílničkami.

Měli byste zájem o nějaký z uvedených programů pro Vaši organizaci a podpořili tak Kintari?

NABÍDKA PROGRAMŮ

Spolupracujeme:

Pár firem a jednotivců, díky kterým jsme schopni realizovat naše projekty na Lomboku. Děkujeme!

Staňte se také sponzorem

“ Naše pomoc není rozsáhlá. Zaměřujeme se především na jih ostrova Lomboku. Tím je však pomoc intenzivnější, kontinuální a pomáhá zajistit dětem vzdělání od školky až po univerzitu. I malý finanční příspěvěk se může stát velkou pomocí pro druhé. “

Mgr. Jana Wolfová

ZAKLADATELKA KINTARI foundation

“Vidět obrovské nadšení ve tvářích dětí při práci s něčím pro nás tak samozřejmým, jako je počítač, vás dokáže opravdu nakopnout a ukáže vám to, jak důležitá tato pomoc opravdu je.

Dana Bartošová

Ergoterapeutka | KOORDINÁTORKA KINTARI

PODPOŘIT KINTARI