PODPOŘIT KINTARI

Fantastic Class


Fantastic class je dlouhotrvajícím projektem organizace Kintari na podporu nadaných studentů z chudých rodin žijících ve vesnicích kolem Kuty. Tyto rodiny si nemohou dovolit platit za školní poplatky, pomůcky, uniformy či dopravu, tak aby jejich děti mohly pokračovat ve studiu na středních či vysokých školách.

Projekt Fantastic Class se dostal již do svého páteho roku. Na začátku to byly pouze 4 vybrané děti, které díky jejich zájmu a zapálení naši dobrovolníci vybrali a začali s nimi docházet na odpolední kurzy. Tato původní čtveřice se nedlouho poté začala rozšiřovat.

Do dnešního dne prošlo či je součástí tohoto projektu na 15 studentů, někteří z nich již studují vysokou školu, střední školu nebo se dokonce prosadili v oboru a získali práci. Tito studenti pravidelně dochází na odpolední kurzy vedené našimi dobrovolníky, tak aby byli dále připravováni na další studium.

Hodiny anglického jazyka a počítačů jsou upraveny přesně dle potřeb a rozvoje všech dovedností, které od této skupiny očekáváme, a které jim pomohou v jejich cestě za vyšším vzděláním. Dobrovolníci se snaží tyto hodiny sestavovat tak, aby se jejich kvality neustále posunovaly a tak jim pomohli v dosažení stanovených cílů.

Nic z tohoto programu by samozřejmě nebylo možné bez důležité pomoci našich přispěvatelů a sponzorů z České republiky, kteří posílají měsíčně finanční prostředky právě na tyto nadané studenty. Díky tomu můžeme studentům zaplatit školní poplatky, nové uniformy, dopravu do vzdálenějších škol či základní potřeby pro jejich studium.

Bez těchto lidí by nebyla podpora naší Fantastic Class možná a my jim tímto děkujeme:                                                                                                                     Michal Jonák s rodinou, Jan Kučera, Lucie Šámalová, Ondřej Kinkor, Hana Tománková, Eliška Mrázková, Jakub a Tereza Najberkovi, Jan Rogos, Šárka Osobová, Dana Bartošová, Lenka Tučková, Anna Kučevová, Alena Pelcová, Annisa Harumi, Jana Koudelová, Iveta Minarovičová

Další dárci pomáhající naší organizaci svými měsíčními příspěvky:                Milan Jíša, Jana Vlasáková, Marcela Košková, Jana Poláková, Klára Cimburová, Zaskolak, z.s.

PODPOŘIT KINTARI